Hvad er terapi?

Terapi er anvendelse af psykologisk metoder, hvor en klient gennem kontakt med en psykolog kan blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og sine måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.

I terapi kan man tale om sine tanker, følelser og handlinger og gennem psykologens spørgsmål udforske sine problemstillinger med andre øjne.
Terapiforløbet kan være af kortere eller længere tids varighed. Man kan gå i terapi individuelt, i par, som familie eller i gruppe.
Der findes i dag mange forskellige terapeutiske retninger, som kan opdeles i følgende hovedretninger

Psykoanalytisk terapi
Psykodynamisk terapi
Kognitiv terapi
Adfærdsorienterede terapi
Eksistentialistisk/humanistisk terapi
Systemisk terapi
Konstruktionistiske terapi

De forskellige psykoterapeutiske retninger er udtryk for forskellige menneske- og livssyn, og forskellige metoder tages i anvendelse i samarbejdet mellem psykolog og klient. Psykologer får gennem deres grund- og specialist uddannelse kendskab til de terapeutiske teorier og metoder. Selv om de fleste psykologer har et bredt kendskab til de forskellige terapeutiske retninger, så foretrækker mange at fordybe sig i en enkelt eller nogle få af disse.