Hvad koster en konsultation?

Der er frit psykologvalg og ingen forpligtigelser ud over dem, du og psykologen bliver enige om. En konsultation varer almindeligvis fra 45 til 60 min.

Prisen fastsættes frit af den enkelte psykolog. Såfremt du udebliver eller melder afbud sent fra en aftalt tid med psykologen vil du normalt blive afkrævet en betaling.

Det er derfor en god idé at forhøre sig om prisen samt de praktiske forhold hos den psykolog, du laver en aftale med.

Hvis du har en henvisning fra din praktiserende læge til en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen, er taksten for den første konsultation 950,11 kr. og 792,24 kr. for de efterfølgende konsultationer. Du er samtidigt berettiget til et tilskud, så din andel af betalingen er 380 kr. for første konsultation og 317 kr. for de følgende konsultationer (Takster kan findes under 'honorarer' på www.dp.dk/da/LonArbejdsvilkaar/Selvstaendig.aspx).

Er du medlem af sygeforsikringen "Danmark" kan du få et yderligere tilskud, læs mere her http://www.sygeforsikring.dk/default.aspx?ID=331

Deltager flere, er tiden ofte længere og prisen varierer derefter.
I visse tilfælde kan kommunen efter Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82 yde hel eller delvis dækning for udgiften til psykolog.

Reglerne administreres dog forskelligt fra kommune til kommune. Derfor tilrådes henvendelse til bopælskommune.