Hvad sker der ved det første møde med psykologen?

Ved det første møde vil psykologen i reglen spørge til dine ønsker og forventninger til det terapeutiske forløb og spørge til, hvad det er du ønsker hjælp til. Ligeledes vil psykologen i reglen fortælle om sin måde at arbejde på og sine forventninger til samarbejdet med dig. Du vil kunne stille dine spørgsmål til psykologen, og sammen vil I beslutte jer for, om I skal indgå aftale om et samarbejde. Ved det første møde aftales de overordnede betingelser for forløbet mellem dig og psykologen, dvs. formålet, metoden/metoderne, mødested og pris. I vil begge have mulighed for at foreslå ændringer undervejs, hvis der er ønske om dette. Et forløb hos en psykolog består af møder af ca. 1 times varighed. Du bestemmer selv, hvor ofte I skal ses, og hvor mange samtaler I skal have. Psykologen vil ofte kunne vejlede dig ud fra sin viden og sine erfaringer.