Hvorfor kontakte en psykolog?

Der kan være mange grunde til, at man får brug for at opsøge en psykolog. Det kan være sygdom, dødsfald, krise i parforhold eller andre belastninger i privatlivet. Det kan være belastninger i arbejdslivet så som jobskifte, mobning, samarbejdsvanskeligheder eller fyring. Man kan være plaget af hovedpine, træthed eller andet, som der ikke er en umiddelbar forklaring på. Årsagen kan også være tvivl om hvad man vil i sit liv, oplevelsen af at gentage måder at reagere på eller at være gået i stå.  Det kan være:

  • at den måde man plejer at handle på opleves utilstrækkelig 
  • at man er kommet følelsesmæssigt ud af balance 
  • at man tumler med svære tanker eller bekymringer 
  • at man har lyst til at blive klogere på sig selv 
     

Når man opsøger en psykolog får man en at snakke med, som ikke er involveret i ens liv og som kan hjælpe med at afklare problemer og få vendt tanker og følelser. Det kan give nye perspektiver, en anden indsigt eller nye muligheder for at handle.