Klageinstanser

Psykologer skal kunne give adækvat oplysning til opdragsgiveren og/eller berørte personer om de etiske principper og de retningslinjer, som gælder for deres arbejde, samt kunne oplyse om klagemuligheder med de forskellige klageinstansers regelgrundlag og adgang til sanktioner.

Psykologer er underlagt regler for udførelsen af deres arbejde via lovgivning og etiske retningslinier. Der findes en række instanser, som skal tilse, at psykologer udfører deres arbejde i overensstemmelse med de gældende regler og som man kan klage til.

  • Klager over autoriserede psykologer behandles i Psykolognævnet (ansatte i sundhedsvæsenet dog i Patientombuddet).
  • Klager over ikke-autoriserede psykologer ansat i sundhedsvæsenet behandles i Sundhedsstyrelsen. 
  • Klager over ikke-autoriserede psykologer samt kollegiale klager behandles i Dansk Psykolog Forenings etiknævn. 
  • Klager over ikke-psykologer, der kalder sig psykologer, behandles i Socialministeriet.

 

Adresser:

Psykolognævnet
www.pn.sm.dk 
Socialministeriet Holmens Kanal 22 
1216 København K 
Tlf. 33 92 45 23

Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk
Islands Brygge 67
Postboks 1881
2300 København S
Tlf. 72 22 74 00

Patientombuddet
www.patientombuddet.dk
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg C
Tlf. 72 28 66 00
E-mail: [email protected]

Dansk Psykolog Forening
www.dp.dk Stockholmsgade 27
2100 København Ø.
Tlf. 35 26 99 55.
E-mail: [email protected]