Om os

Redaktionen bestræber sig på, at Psykologkontakt.dk dækker mangfoldigheden af psykologiske teorier uden at fremhæve nogle teorier frem for andre. Det er målet, at teksterne skal give Psykologkontakts brugere saglig lettilgængelig information. Teksterne er rettet imod ikke-fagkyndige læsere, og fagkyndige læsere vil derfor kunne savne nuancer og detaljer i indholdet.

Status for redaktionens arbejde er følgende:

  • Søgeprofiler er udarbejdet og redaktionens arbejde består her af løbende redigering i takt med at nye behov viser sig. 
  • Tekster under ’Information’ er efter redaktionens mening udtømmende og redaktionens arbejde består her af løbende redigering i takt med at forhold ændrer sig. 
  • ’Links’ opdateres løbende. Psykologkontakt tilstræber kun at optage links som skønnes at have væsentlig relevans for psykologiske emner. Redaktionen er til hver en tid åben for kommentarer til tekster – herunder forslag til ændringer og/eller tilføjelser.
     

Henvendelse sker lettest via mail til redaktionen – se under ’Kontakt’.

Administration

Psykologkontakt.dk er startet af Hans Christian Hansen, som er læge og civiløkonom. Hans Christian Hansen er medejer af konsulentvirksomheden Health Care Consulting, som bl.a. udfører opgaver for Sundhedsstyrelsen, sygehuse samt medicinalindustrien. Hans Christian Hansen har siden 1989 udlejet lokaler til praktiserende psykologer. Således er der i dag tilknyttet ca. 40 psykologer til lokaler i ejendommen Vesterbrogade 62 i København. Det er herfra, at ideen om en database til kontakt mellem brugere og psykologer er opstået.